História

Marhaň

Obec Marhaň bola založená na významnej krajinskej ceste, ktorá viedla údolím rieky Tople. Do Marhane ústila spojnica od ďalšej krajinskej cesty vinúca sa údolím rieky Sekčov. V dobových písomných prameňoch sa táto cesta nazývala Marhaňská. Výhodná zemepisná poloha na križovatke dvoch krajinských ciest predurčila sídlisku jeho ďalší vývoj.

V písomnostiach z 13. a 14. stor. sa najčastejšie vyskytuje dedina pod názvom Margonya, čo je maďarizovaný tvar pôvodného slovenského názvu Margoň. V určitých obmenách sa používaliaj tvary ako: Margana, Margala, Marguna a pod.

Prvá písomná zmienka o obci je donácia kráľa Ladislava IV. z r. 1277, v ktorej daroval Marhaň a ďalšie dediny v Šariši šľachticovi Ottovi z Biebersteinu. V 80 tych rokoch 13. stor. však už obec bola vo vlastníctve šľachtica Jaroslava a jeho synov, ktorí postavili v Marhani kúriu a názov obce používali v prídomku. Majiteľmi obce boli len do r. 1299, kedy ju Jaroslavov syn Mikuláš predal za 200 hrivien striebra Petrovi,synovi Juraja z Drienova. K Marhani patrili vtedy aj obce Lascov a Brezov. V prvej polovici 14. stor. vznikli nové dediny Matovce, Giraltovce a Francovce, čím sa vytvorilo marhaňské panstvo. Šľachtici z Drienova boli vlastníkmi uvedeného panstva do pol. 15. stor., kedy táto vymrela. Od pol. 15. do konca 16. stor. postupne panstvo patrilo šľachticom zo Sečoviec, Šemše, Vernerovcom,Bátoriovcom, Šošovcom a Bornemisovcom. Podľa niektorých starších poľských historikov sa v Marhani narodil Štefan Bátori, sedmohradské knieža a neskorší poľský kráľ.

Osídlenie bolo koncom eneolitu a začiatkom doby bronzovej – je tu nálezisko mohyly skupiny východoslovenských mohýl, hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej. Obec je doložená z roku 1277 ako Margan, neskôr ako Margonya (1286), Marhaňa (1808), Marhaň (1927); po maďarsky Margonya.

Patrila skupine zemanov, od roku 1299 drienovským Abovcom. Panstvu Marhaň patrili obce Brezov a Lascov. V roku 1427 mala 27 port. Obec vystriedala viacerých zemepánov, v 16. storočí Báthoryovcov, v 18. -20. storočí Dessewffyovcov.

V roku 1787 mala 48 domov a 456 obyvateľov, v roku 1828 mala 66 domov a 495 obyvateľov. Ako početní želiari sa zaoberali poľno­hospodárstvom, chovom dobytka, boli známi šindliari, pokrývači a košikári. V polovici 19. storočia tu bolo veľké vysťahovalectvo. Začiatkom 20. storočia pracovala tu likérka a veľká píla.

Za I. ČSR pracovala väčšina obyvateľstva na miestnom veľkostatku a na píle. Do roku 1945 tu bol liehovar, do roku 1952 mlyn, v ktorom sa pripravovali krmivá pre okolité JRD. JRD bolo založené v roku 1965 a zlúčené s JRD Lascov a Vyšný Kručov. Časť obyvateľov pracovalo v priemyselných podnikoch v Bardejove, Giraltovciach a Košiciach.

aktualizácia : 26.7.2011

September 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
meniny má: Zdenka

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: